کلیدواژه‌ها = کووید-19
تعداد مقالات: 20
1. آیا کروناویروس بومی (endemic) می شود؟

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 40-44

علی فرازمند


3. ایمنی جمعی: شناخت کووید-19

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 70-77

سعیده جعفری نژاد


4. کاربردهای بالقوه زیست فناوری گیاهی در مقابل SARS-CoV-2

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 89-98

علیرضا ایرانبخش


5. ابولا، زیکا، کرونا ... ویروس بعدی چیست؟

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 99-105

اتابک روحی امینجان


6. چشم انداز درمان‌ها و واکسن کووید-19

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 134-137

سمانه مسلط پور؛ رضا حاجی‌حسینی؛ مهدی شمس آرا؛ سعید امین زاده


7. کووید-19 : معمای همه گیری آفریقا: چرا تعداد مرگ و میرها کم است؟

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 151-152

سهامه محبی


8. زنده ماندن از آسیب روحی COVID-19

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 152-154

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


9. پس از بیماری کروناویروس-19 (کووید-19)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 154-156

علی فرازمند


10. بازگشت به طاعونِ آلبرکامو با کووید-19

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 156-157

علی فرازمند


11. خفاش‌ها، ویروس‌ها، بیماریهای نوپدید و انسان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 176-191

وحید اکملی


12. ظهور سارس، مرس و کروناویروس جدید سارس-2 در قرن بیست و یک

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 192-200

سعیده جعفری نژاد


13. ژنوتیپ و فنوتیپ کووید-19: نقش آنها در بیماری زائی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 214-219

سعیده جعفری نژاد


14. ایمونوپاتوژنز، تشخیص و درمان کووید-19

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 251-259

مبینا جلالوند؛ مریم اختری؛ الهام فرهادی؛ مهدی محمودی


16. یافته های هماتولوژی بیماران مبتلا به عفونت کووید-19

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 297-304

سمانه سلطانی؛ مهدی محمودی؛ الهام فرهادی


17. تشخیص کووید-19: بیماری و ابزارهای شناسایی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 304-315

سعید ذاکر؛ هانیه باقری فرد


18. نقش علوم داده در مواجهه با همه گیری کرونا

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 108-119

آرتا امیر جمشیدی؛ محمدصدرا مدرسی


20. کووید-19 :(COVID-19) بدترین بلای سلامتی مردم جهان

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 144-151

ربابه لطیف