کلیدواژه‌ها = کووید-19
آیا کروناویروس بومی (endemic) می شود؟

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 40-44

علی فرازمند


استفاده از علوم اجتماعی و رفتاری برای پشتیبانی از پاسخ به همه گیری کووید-19

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 49-61

کلثوم اینانلو


ایمنی جمعی: شناخت کووید-19

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 70-77

سعیده جعفری نژاد


کاربردهای بالقوه زیست فناوری گیاهی در مقابل SARS-CoV-2

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 89-98

علیرضا ایرانبخش


ابولا، زیکا، کرونا ... ویروس بعدی چیست؟

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 99-105

اتابک روحی امینجان


چشم انداز درمان‌ها و واکسن کووید-19

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 134-137

سمانه مسلط پور؛ رضا حاجی‌حسینی؛ مهدی شمس آرا؛ سعید امین زاده


کووید-19 : معمای همه گیری آفریقا: چرا تعداد مرگ و میرها کم است؟

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 151-152

سهامه محبی


زنده ماندن از آسیب روحی COVID-19

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 152-154

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


پس از بیماری کروناویروس-19 (کووید-19)

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 154-156

علی فرازمند


بازگشت به طاعونِ آلبرکامو با کووید-19

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 156-157

علی فرازمند


خفاش‌ها، ویروس‌ها، بیماریهای نوپدید و انسان

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 176-191

وحید اکملی


ظهور سارس، مرس و کروناویروس جدید سارس-2 در قرن بیست و یک

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 192-200

سعیده جعفری نژاد


ژنوتیپ و فنوتیپ کووید-19: نقش آنها در بیماری زائی

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 214-219

سعیده جعفری نژاد


ایمونوپاتوژنز، تشخیص و درمان کووید-19

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 251-259

مبینا جلالوند؛ مریم اختری؛ الهام فرهادی؛ مهدی محمودی


شواهدی از تاثیر ویروس کووید-19 بر سیستم عصبی مرکزی: پراکنش بافتی، برهمکنش میزبان-ویروس و مکانیسم‌های فرضی آسیب‌های عصبی

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 274-278

ربابه لطیف


یافته های هماتولوژی بیماران مبتلا به عفونت کووید-19

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 297-304

سمانه سلطانی؛ مهدی محمودی؛ الهام فرهادی


تشخیص کووید-19: بیماری و ابزارهای شناسایی

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 304-315

سعید ذاکر؛ هانیه باقری فرد


علم جمعیت شناسی به درک میزان شیوع و مرگ‌ومیر کووید-19 کمک می‌کند

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 133-137

ربابه لطیف


کووید-19 :(COVID-19) بدترین بلای سلامتی مردم جهان

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 144-151

ربابه لطیف