کلیدواژه‌ها = کروناویروس
کروناویروس سندرم حاد تنفسی مسری عامل ایجاد اولین بیماری مجهول (Disease X)

دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 57-60

مهدی صادقی


سیاست‌گذاری‌ها در برابر کووید-19: واکنش‌های اولیه و چشم‌اندازها

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 25-39

ربابه لطیف


آیا کروناویروس بومی (endemic) می شود؟

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 40-44

علی فرازمند


ابولا، زیکا، کرونا ... ویروس بعدی چیست؟

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 99-105

اتابک روحی امینجان


مسابقه برای واکسن‌های ویروس کرونا

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 138-143

سمانه مسلط پور؛ رضا حاجی حسینی؛ مهدی شمس ارا؛ سعید امین زاده


پس از بیماری کروناویروس-19 (کووید-19)

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 154-156

علی فرازمند


خفاش‌ها، ویروس‌ها، بیماریهای نوپدید و انسان

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 176-191

وحید اکملی


ظهور سارس، مرس و کروناویروس جدید سارس-2 در قرن بیست و یک

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 192-200

سعیده جعفری نژاد


مروری بر کروناویروس‌ها با تاکید بر SARS-CoV-2 (2019-nCoV) عامل کووید-19

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 201-207

نیما شیخ بیگلو


ایمونوپاتوژنز، تشخیص و درمان کووید-19

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 251-259

مبینا جلالوند؛ مریم اختری؛ الهام فرهادی؛ مهدی محمودی


شواهدی از تاثیر ویروس کووید-19 بر سیستم عصبی مرکزی: پراکنش بافتی، برهمکنش میزبان-ویروس و مکانیسم‌های فرضی آسیب‌های عصبی

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 274-278

ربابه لطیف


دوازده ویروس مرگبار روی زمین

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 97-101

محمد رضا رضوی


کووید-19 :(COVID-19) بدترین بلای سلامتی مردم جهان

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 144-151

ربابه لطیف


جداسازی، قرنطینه، فاصله گذاری فیزیکی و کنترل جمعی: نقش محوری اقدامات بهداشت عمومی قدیمی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 168-171

مهدی صادقی