کلیدواژه‌ها = واکسن
تعداد مقالات: 4
1. واکسن و بهداشت جهانی: معرفی یک مدل پایدار در توسعه و نحوه انتقال واکسن ها

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 78-89

شکیبا درویش علیپور آستانه


2. چشم انداز درمان‌ها و واکسن کووید-19

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 134-137

سمانه مسلط پور؛ رضا حاجی‌حسینی؛ مهدی شمس آرا؛ سعید امین زاده


3. مسابقه برای واکسن‌های ویروس کرونا

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 138-143

سمانه مسلط پور؛ رضا حاجی حسینی؛ مهدی شمس ارا؛ سعید امین زاده


4. اهمیت واکسیناسیون در کنترل اپیدمی حاصل از بیماریهای ویروسی نوپدید

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 73-88

شکیبا درویش علیپورآستانه