کلیدواژه‌ها = دنیاگیری
آیا کروناویروس بومی (endemic) می شود؟

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 40-44

علی فرازمند


داده، اطلاعات، و دانش در میانه دنیاگیری کرونا

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 20-24

عطا کالیراد