نویسنده = ساقی نورایی
بوم‌شناسی و اقتصاد برای پیشگیری از همه‌گیری

دوره 5، بهار و تابستان، شهریور 1400، صفحه 139-145

ساقی نورایی؛ حورا بحرالعلوم؛ سعید امین زاده


شناسایی و جلوگیری از رخدادهای اَبَرانتشار (Superspreading Events) پیامدهای آن برای کنترل سندرم تنفسی حاد شدید کرونا ویروس 2

دوره 4، پاییز و زمستان، اسفند 1399، صفحه 142-149

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


زنده ماندن از آسیب روحی COVID-19

دوره 4، پاییز و زمستان، اسفند 1399، صفحه 152-154

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده