نویسنده = سعید ذاکر
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص کووید-19: بیماری و ابزارهای شناسایی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 304-315

سعید ذاکر؛ هانیه باقری فرد