نویسنده = اتابک روحی امینجان
شکل‌گیری جهان زنده با هم-تکاملی

دوره 6، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 58-77

اتابک روحی امینجان؛ ربابه لطیف


کووید-19: چالشی جدید برای نسل بشر

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 45-49

اتابک روحی امینجان


آسیب نابرابر

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 62-69

اتابک روحی امینجان


ابولا، زیکا، کرونا ... ویروس بعدی چیست؟

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 99-105

اتابک روحی امینجان


کروناویروس2 سندرم تنفسی حاد (SARS-CoV-2): پیدایش و تکامل؛ درمان و استراتژیهای پیشگیری؛ و احتمال بازگشت ویروس

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 232-242

اتابک روحی امینجان


کروناویروس‌ها چگونه باعث ایجاد بیماری می‌شوند: از سینه‌پهلوی ضعیف تا کشنده

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 271-274

اتابک روحی امینجان


تاثیر شلوغی شهرها، مصرف سیگار و عفونت‌های باکتریایی و قارچی در ابتلا و شیوع کووید-19

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 293-297

اتابک روحی امینجان