نویسنده = محمد صراف
مروری بر اهمیت ماکروجلبکها در صنعت آبزی پروری (با تاکید بر ماهیان)

دوره 5، شماره 10، اسفند 1400، صفحه 117-124

وحید مرشدی؛ رضوان تمدنی؛ محمد صراف