نویسنده = فاطمه ناصرنخعی
مطالعه‌ای بر دانه گرده، اصلی‌ترین آلرژن بیولوژیک هوا

دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 145-161

معصومه حبیبی؛ محمد رضا سیاهپوش؛ فاطمه ناصرنخعی