نویسنده = فاطمه فتوحی چاهوکی
راز طول عمر بالا و مقاومت موش صحرایی برهنه به سرطان

دوره 6، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 187-188

فاطمه فتوحی چاهوکی؛ سعید امین زاده


مورینگا اولیفرا، درخت معجزه

دوره 5، شماره 10، دی 1400، صفحه 125-128

فاطمه ولایتی پور؛ فاطمه فتوحی چاهوکی؛ سیدعبدالحمید انگجی؛ سعید امین زاده