دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، بهار 1399، صفحه 176-322 
4. کرونا ویروس جدید - تصویری از دانش فعلی

صفحه 208-214

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


10. نقش اهریمنی پروتئین اسپایک در کروناویروس ها: ساختار، فعالیت و تکامل

صفحه 241-251

فهیمه قوامی پور؛ پریسا نصراللهی؛ بهاره دبیرمنش؛ حسن جلیلی؛ خسرو خواجه


11. ایمونوپاتوژنز، تشخیص و درمان کووید-19

صفحه 251-259

مبینا جلالوند؛ مریم اختری؛ الهام فرهادی؛ مهدی محمودی


16. کووید-19 و ویتامین D

صفحه 278-282

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده


20. عوامل خطر، آیا پروتئین‌های سلولی شدت کووید-19 را مشخص می‌کنند؟

صفحه 290-291

ساقی نورایی؛ حورا بحرالعلوم؛ سعید امین زاده


21. معمای میزان مرگ‌ومیر

صفحه 292-293

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاه


23. یافته های هماتولوژی بیماران مبتلا به عفونت کووید-19

صفحه 297-304

سمانه سلطانی؛ مهدی محمودی؛ الهام فرهادی