دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-174 
9. میکروبیوم انسان

صفحه 89-97

نگار محمدپور؛ سعید امین زاده


13. نقش علوم داده در مواجهه با همه گیری کرونا

صفحه 108-119

آرتا امیر جمشیدی؛ محمدصدرا مدرسی


17. همه‌گیرشناسی علم پراهمیتی است

صفحه 131-133

مهدی گلستانی نسب


23. پاسخ به کووید-19، همه‌گیری یک‌بار در قرن؟

صفحه 162-164

ساقی نورایی؛ حورا بحرالعلوم؛ سعید امین زاده


24. تاریخ در بحران- درس‌هایی برای کووید-19

صفحه 164-167

حورا بحرالعلوم؛ ساقی نورایی؛ سعید امین زاده