کووید-19 :(COVID-19) بدترین بلای سلامتی مردم جهان

نویسنده

سمنان، دانشگاه خواهران سمنان (فرزانگان)

چکیده

جهان طی چهار‌دهه گذشته شاهد شیوع و گسترش فرا‌‌‌‌مرزی بیماریهای عفونی نوپدید به دلیل رشد جمعیت، شهرنشینی و جهانی شدن بوده است. بیشتر این عوامل بیماریزای نوپدید، ویروس‌ها هستند. به طور متوسط، سالانه بیش از دو گونه جدید از ویروس‌های مبتلا کننده انسان در سراسر جهان گزارش می‌شود که بیشتر آنها ویروس‌های RNAدار هستند. نظارت، تشخیص زودهنگام، شناسایی، توصیف، مهار، کنترل و در نهایت جلوگیری از بیماری‌های عفونی در حال ظهور، نیاز به یک سیستم کارآمد ملی برای نظارت بر سلامت عمومی دارد. نیاز فوری به ایجاد شبکه آزمایشگاه‌های تشخیصی وجود دارد، به خصوص در کشورهایی که بیماریهای عفونی همه‌گیر در آنها ضعیف است. تشخیص زود هنگام بیماری‌ به نوآوری‌های فناورانه زیست‌پزشکی نیاز دارد. ردیابی مسیر انتقال ضروری است. امکانات آزمایش سریع باید برای همه افراد در همه کشورها در دسترس باشد. همه‌گیری جهانی (پاندمی) کووید-19 زمان تعیین ‌کننده‌ای در تاریخ جهان خواهد بود و همه ما آن را به یاد خواهیم‌آورد. آنچه به یاد خواهد آمد این است که چگونه با یکدیگر رفتار می‌کنیم. مقابله با nCoV بزرگترین چالشی است که جهان با آن روبرو است. یک درمان مؤثر و تولید واکسن باید در شرایطی نظیر آماده به جنگ فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Covid 19: The Worst Health Calamity Of The World

چکیده [English]

The world has experienced an increased incidence and transboundary spread of emerging infectious diseases due to population growth, urbanization and globalization over the past four decades. Most of these newly emerging and re-emerging pathogens are viruses. On an average, more than two new species of viruses infecting humans are reported worldwide every year most of which are likely to be RNA viruses. Surveillance System, early detection, identification, characterization, containment, control and ultimately prevention of the emerging infectious diseases will require a good, functional national public health surveillance system. There is an urgent need to develop a network of diagnostic laboratories, especially in countries where epidemic infectious diseases are weak. Need for real-time early detection of disease needs innovations in biomedical technology. Contact-tracking is essential. Rapid testing facilities must be available to all populations in all countries. The COVID 19 pandemic will be a definitive moment in world history and beremembered by us all. What will also be remembered is how we behave with each other. Tackling nCoV is the biggest challenge to face the World. An effective treatment and development of vaccine must be found on a war-footing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronavirus
  • nCoV
  • COVID 19
  • Pandemic
  • EID
  • emergency preparedness
  • vaccine development
  • social distancing