کلیدواژه‌ها = بهداشت جهانی
تعداد مقالات: 2
1. واکسن و بهداشت جهانی: معرفی یک مدل پایدار در توسعه و نحوه انتقال واکسن ها

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 78-89

شکیبا درویش علیپور آستانه


2. ابولا، زیکا، کرونا ... ویروس بعدی چیست؟

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 99-105

اتابک روحی امینجان