نویسنده = سمیه عرب زاده
تعداد مقالات: 2
1. COVID-19: همراهی در گذر از دوران ابهام

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 124-126

سمیه عرب زاده


2. مهار پاندمی با آنتی بادی‌ها، قبل از تولید واکسن‌ها

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 132-134

سمیه عرب زاده