نویسنده = شکیبا درویش علیپور آستانه
تعداد مقالات: 3
1. واکسن و بهداشت جهانی: معرفی یک مدل پایدار در توسعه و نحوه انتقال واکسن ها

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 78-89

شکیبا درویش علیپور آستانه


2. کووید19: درمان‌های ترکیبی از دارو ضد ویروسی و ضد التهابی

دوره 4، شماره 7، بهار 1399، صفحه 282-285

شکیبا درویش علیپور آستانه


3. نکاتی درباره داروهای معتبر و آزمایش شده برای بیماری کووید19

دوره 4، شماره 7، بهار 1399، صفحه 285-289

شکیبا درویش علیپور آستانه